26 Nisan 2013 Cuma

GİRESUN

GİRESUN ADASI
Karadeniz’in tek adası olan Giresun Adası, kıyıdan bir mil açıkta yer alıyor. Her yıl 20 Mayıs’ta ada üzerindeki Bizans döneminden kalma manastırda toplanan yöre halkı, sahilden topladıkları çakıl taşlarını adaya bırakıyor. Bunu yapanların dileklerinin yerine geleceğine inanılıyor.GİRESUN KALESİ
Kalenin günümüze kadar gelebilen kalıntıları merkez kule ve ona bağlı güneydeki sur duvarları. Antik kaynaklarda “Bronz Duvarlı Kale” olarak anılan Giresun Kalesi’nin, Pontus Kralı Pharnakes I zamanında yapıldığı düşünülüyor. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun 1300’lü yıllarda Türklere karşı en son sınır kalelerinden birisi. 1301’de Trabzon Rum İmparatoru Alexius II tarafından tamir ettirilmiş. 


MERYEM ANA MANASTIRI
Eski lonca üzerinde, Hristiyanlığın Karadeniz’de yeni yayılmaya başladığı yıllarda yapılmış olan kaya gömütü. Gizli geçitle Kufa Kuyusu’na açıldığı ve eskiden üç katlı olan tapınağın şifahane olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.KULAKKAYA YAYLASI
Karadeniz'in benzersiz havasına ve güzelliğine eşlik eder Kulakkaya Yaylası. İlginç bir doğal güzelliği olan yayla, Giresun il merkezine 45 kilometre uzaklıktadır. Bölgenin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olma özelliğini de hala korumaktadır. Kümbet Yaylası ve Bektaş Yaylası'yla karşılaştırıldığında; Kulakkaya Yaylası'nın rakımı daha düşüktür ve mevsimler uzun yaşanır. Aynı zamanda kolay ulaşımı sayesinde günübirlik geziler için oldukça elverişlidir ve çok ziyaret almasının sebebi de bu duruma bağlıdır. 
GİRESUN MÜZESİ( GOGORA KİLİSESİ)
Giresun Müzesi XVIII.yüzyılın ortalarında Ortadoks kilisesi olarak yapılan ve 1923 yılına kadar kilise işlevini sürdüren yapıda bulunmaktadır. Bu kilise 1948-1967 yıllarında cezaevi olarak kullanılmış, 1982 yılında Kültür Bakanlığı’na devredilmiş, restore edilerek 1988 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Müzede Giresun yöresinde bulunan Eski Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli eserler sergilenmektedir. Bunların arasında pişmiş toprak, maden, mermer, heykel, mimari parçalar ve çeşitli sikkeler bulunmaktadır. Giresun yöresindeki etnoğrafik malzemeler de bu eserleri tamamlamaktadır. 
Müzenin bahçesinde çeşitli büyüklüklerde mimari parçalar ve taş eserler sergilenmiştir. Ayrıca kilisenin kuzeyindeki üç katlı papaz evi de teşhir salonu olarak kullanılmaktadır. 


1 yorum: