27 Nisan 2013 Cumartesi

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ  KALESİ

Kahramanmaraş Kalesi, Kahramanmaraş kent merkezindeki yığma tepenin üstündedir. Günümüze değin birçok onarım geçiren kalenin MÖ 1. yüzyıl - MS 2. yüzyıl arasında yapılmış olacağı düşünülmektedir. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü duvarların bir bölümünü ve üç burcu onartmıştır. Bunlardan biri kalenin eski giriş yapısıdır.

Kare planlı burcun dış duvarları kesme taş, iç duvarları ise moloz taştır. Yarıdan çoğu yıkılmış iç duvarlarda iç kapı koridoru ile kapı söve yerleri onarılmıştır. Burcun güney yüzünde sivri kemerli, çiftkanatlı kapı yer alır. Ahşap kapı kanatları, kalın saç kaplanarak iri başlı çivilerle perçinlenmiştir. Burcun doğusu mazgal deliklidir. İçten haç planlı burç, haçın uzun kolu üstündeki başka bir kapıyla kaleye açılır. Kale surlarının içi park olarak düzenlenmiştir.
Kalede açık çay bahçeleri, çocuk parkı ve dinlenme mekanları bulunmaktadır. Girişin sol tarafında ise dev bir Atatürk şekli vardır ve geceleri üzerinde ışıklar yanar ve bunu tüm şehir görür.


 TARİHİ  ULUCAMİ  VE  TAŞ  MEDRESE


Ulucami, Kahramanmaraş'ta bulunan, yakın zamana kadar Kahramanmaraş'ın en büyük camisidir. Yanında Taş Medrese bulunur. Kahramanmaraş Kalesi'ne yakın bir konumdadır. Taçkapı üstündeki yazıttan Dulkadiroğulları'ndan Süleyman oğlu Ala Üd-Devle Bey'in 1496'da yaptırdığı anlaşılmaktadır. Üst kısmı onarılarak sürekli değiştirilmektedir. Ana mekanı dikdörtgen şeklindedir. Mihrab üçgen şeklindedir. Mukarnas, Palmet, Lotüs motiflerinden oluşmuştur. Minaresi camiden bağımsız şekildedir. Taban kısmı karedir.

TARİHİ  CEYHAN  KÖPRÜSÜ  (TAŞ  KÖPRÜ)

Kahramanmaraş-Göksun eski yolunda, Ceyhan Irmağı üstündeki köprü, yeni yolun dışında kalmıştır. XIV. ya da XVI. yy. yapısı olduğu konusunda değişik görüşler vardır. 156.60 metre uzunluğunda, altı gözlü bir köprüdür. Çeşitli dönemlerdeki onarımlarla özgünlüğünü yitirmiştir.
 

BAŞKONUŞ  YAYLASI

Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş'ın en gözde, yemyeşillikler içerisinde bir tabiat harikasıdır.  Yazın çok serindir. Piknik yapmaya müsait geniş yerleri mevcuttur. Yemyeşil çimen kaplı küçük bir platonun her iki yamacı çam, mezdeği, kamalak ve meşe ağaçları ile kaplıdır.Tertemiz havası, soğuksuları ve yemyeşil ormanları birbirleriyle adeta kucaklaşmış durumdadır.

DÖNGEL  MAĞARALARI

 
 Dünyanın 8. harikalığına aday bir yerdir. Tekir'den batan büyük bir su kütlesi çağlayanlar halinde bu mağaralardan çıkar. Üst üste ve birbirine bağlı olmak üzere üç mağaradan meydana gelmektedir. Mağaranın tabandan tavana kadar olan yüksekliği 102 m'dir. Tabii ve eşsiz bir görünümü vardır.Etrafı sarp kayalık ve çalılıklarla ve yer yer çam ağaçları ile kaplıdır.
 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder